Obserwatorzy

niedziela, 7 kwietnia 2013

Inspiractions

MY INSPIRACTIONS AND LIEBSTER AWARD

Chciałam wam pokazać osoby, a raczej kobiety, którymi się inspiruję. To z nich czerpię inspirację do zdjęć i stylu. Są moimi Boginiami, którym mogłabym wybudować świątynie. <3Hey!


Hey!
I wanted to show you a person, more women, who are my inspiractions. This I derive inspiration from  them to my photos and style. They are my Goddesses, which I could build the temples. <3